Werkgevers zijn verplicht om zorgplicht over hun werknemers te dragen. Een werkgever dient er voor te zorgen dat een werknemer veilig en gezond kan werken. Daarom is het wettelijk verplicht om minstens 1 of meerdere BHV’ers in dienst te hebben. Een BHV’er weet hoe hij moet reageren in geval van nood en wordt in een BHV cursus opgeleid hoe te handelen in deze situaties. Hierbij kan men denken aan het leggen van verband, bij kleine wondjes en ongevallen, het blussen van kleine brandjes etc. Een belangrijk onderdeel van BHV is ook het leren hoe je een pand en de aanwezigen moet evacueren, hoe je het snelste de juiste hulpdiensten in kan schakelen etc.

Ook in de zomermaanden gebeuren er regelmatig bedrijfsongevallen. Werkgevers realiseren zich vaak niet, dat wanneer een groot gedeelte van de werknemers op vakantie is, dat daarmee ook het BHV team of een deel daarvan kan wegvallen. Als werkgever is het dus erg belangrijk om goed op te letten wie men tegelijkertijd vakantie geeft, waarbij hij dus rekening moet houden dat er altijd één BHV’er aanwezig moet zijn. Uit onderzoek is gebleken dat er in de zomer vaak een tekort is aan BHV’ers. Bij ongeveer 55% van de bedrijven blijkt niet altijd een BHV’er aanwezig te zijn, wel is gebleken dat veel BHV’ers  die in de zomermaanden aanwezig zijn, goed voorbereid zijn op eventuele noodgevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *