Mijn werknemer is ziek. Wat doe ik als werkgever?

Is uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt geworden? Voor beide partijen is dit uiteraard zeer vervelend. Wat zijn uw verplichtingen als werkgever? Na een ziekmelding heeft uw werknemer nog recht op een loondoorbetaling van 70% van zijn/haar loon voor 2 jaar.
Hoe zorgt u ervoor dat de loondoorbetaling soepel verloopt? Simpel, maak gebruik van payrolling!

Laat een payrollbedrijf uw zieke werknemer uitbetalen

Ervaart u het als lastig om bij de salarisadministratie rekening te houden met al die verschillende contracten van uw werknemers? En heeft u hier het liefst meer overzicht in, zodat u ook uw zieke werknemer juist kunt uitbetalen? Laat het over aan een payrollbedrijf!
Een payrollbedrijf kan de volledige verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer op zich nemen. Ook zorgt deze ervoor dat de Wet Verbetering Poortwachter goed nagekomen wordt.

Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de instroom in de WIA en het ziekteverzuim te beperken. Zowel de werkgever, de werknemer als de Arbodienst hebben zich hierbij aan strikte regels te houden. Wat moet er gebeuren? Door wie? En na hoeveel weken kan iemand bijvoorbeeld weer bepaalde taken op zich nemen? Indien u als werkgever niet kunt laten zien dat u zich voldoende heeft ingespannen om reïntegratie mogelijk te maken, kunt u gedwongen worden het loon van uw zieke werknemer langer door te betalen.

Uw verplichtingen als werkgever

U bent als werkgever verplicht om u ten volle in te zetten voor het reïntegratieproces van uw zieke werknemer. Dit betekent dat u de adviezen naleeft die de Arbodienst u oplegt. Indien u hier niet voldoende aan meewerkt, kunt u ook aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist of niet naleven van de adviezen van de Arbodienst. Uiteraard wilt u het liefst dat uw medewerker weer zo snel mogelijk en ook op een goede manier aan de slag gaat. Een payrollbedrijf kan u hierbij goede ondersteuning bieden.

Maak gebruik van de vele voordelen van payrolling!

Naast het doorbetalen van een zieke werknemer, kan payrolling ook ingezet worden bij het uitbetalen van uw andere werknemers. Zo hoeft u zich niet meer bezig te houden met uw salarisadministratie en kunt u volledig de focus op uw bedrijf leggen. Ontdek de voordelen vandaag nog!

2 thoughts on “Een zieke werknemer? Payrolling biedt uitkomst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *