Bestaat payrollconstructie voor alle contractsoorten?

Zoals bekend bestaan er tegenwoordig zeer veel verschillende contractsoorten. Soms wordt er dan ook twijfel bespeurd, bijvoorbeeld of een bepaald type overeenkomst wel kan opgenomen worden bij een payrollbureau. Maar de praktijk leert toch echt dat voor elke contractvorm wel een vorm van payroll mogelijk is. Zo lang u natuurlijk maar gebruik maakt van de diensten van een veelzijdig payrollbedrijf dat zich heeft bewezen in het vak. Hieronder wordt enig inzicht gegeven in een aantal van de bestaande contractsoorten en bovendien worden voorbeelden gegeven waarom het in zee gaan met een payrollorganisatie gunstige gevolgen kan hebben.

Welke soorten contracten zijn er?

Grofweg kan gesteld worden dat alle bestaande contractsoorten onderverdeeld kunnen worden in de volgende categorieën:

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (flexibel contract)
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract)
  • Oproepovereenkomst (flexibel contract)
  • Uitzendovereenkomst (flexibel contract)
  • Detacheringsovereenkomst (flexibel contract)
  • Modelovereenkomst (flexibel contract)

Binnen deze overeenkomsten bestaan vervolgens natuurlijk nog vele variaties, met name als het gaat om fulltime en parttime dienstverbanden. Het kan dan ook nauwelijks anders, dan dat de bij u geldende arbeidscontracten ook onder dit overzicht vallen. Zelfs voor zzp’ers zijn speciale payrollconstructies beschikbaar!

Voer wijzigingen en uitzonderingen eenvoudig in

Dat al deze totaal verschillende contractvormen geschikt zijn om mee te payrollen, hangt nauw samen met het feit dat de beschikbare software bij payrollorganisaties in de loop der jaren steeds handiger en vernuftiger is geworden. Dat wil zeggen dat als er bijvoorbeeld iets verandert in het aantal contracturen, of als een medewerker (langdurig) ziek is of verlof opneemt, dat dit allemaal simpel te wijzigen moet zijn in het betreffende systeem. De software zorgt er nog altijd zelf voor dat iedereen op tijd het juiste bedrag aan salaris krijgt uitbetaald, ongeacht welke contractvorm men heeft.

Profiteer van financieel voordeel

Een payrollconstructie mag misschien iets kosten, maar kan u uiteindelijk ook extra financiële voordeeltjes opleveren. Als er bijvoorbeeld sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kost u dat niets extra indien u aangesloten bent met een payrollbureau. Denk bijvoorbeeld aan zieke werknemers. Een payroller zorgt voor een correcte en passende uitbetaling aan hen, zonder dat u daarvoor extra hoeft te betalen aan het payrollbureau. U betaalt uw payrollpartner namelijk louter voor de effectief gewerkte uren die zijn ingevoerd. Dus indien er niet gewerkt wordt, en daarmee niet geproduceerd voor uw bedrijf, dan hoeft u ook niet te betalen. Een payrollconstructie hoeft derhalve veel minder te kosten dan op voorhand wellicht verwacht werd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *