Wat is de beste insteek voor het re-integratietraject?

Na langdurig ziekteverzuim, volgt er een re-integratietraject. Het doel: de werknemer terugbrengen in het arbeidsproces. Een werknemer heeft volgens de wet twee jaar lang het recht om terug te keren in de oude functie. Voor het eind van het eerste jaar kijkt u als werkgever in overleg met de medewerker en de bedrijfsarts of een terugkeer haalbaar is.

Vaak lukt dit gelukkig, maar helaas niet in alle gevallen. Soms is dit vooraf al duidelijk en soms blijkt dit tijdens het re-integratietraject. Bijsturen is dan nodig. Aan dit traject gaat een probleemanalyse vooraf door de bedrijfsarts en deze stelt aan de hand hiervan een doel voor de re-integratie op.

Mogelijke doelen zijn:

  • Volledige terugkeer in de eigen functie
  • Gedeeltelijke terugkeer
  • Andere functie bij dezelfde werkgever
  • Gedeeltelijke hervatting in een andere functie bij dezelfde werkgever
  • Gehele of gedeeltelijke hervatting bij een andere werkgever

Spoor 1 re-integratie

Welk doel de bedrijfsarts stelt is natuurlijk afhankelijk van de oorzaak van de langdurige ziekte en hoe de medewerker hiervan hersteld is. Hij stelt hiervoor een arbeidskundig onderzoek in. Wanneer de oorzaak buiten het werk ligt en de werknemer in staat is om arbeid te verrichten, dan is een terugkeer bij de oude werkgever vaak de eerste optie. Aan de hand van het herstel wordt dan gekeken naar een volledige, gedeeltelijke of aangepaste terugkeer. Zo nodig in een andere functie.

Spoor 2 re-integratie

Ligt er een conflict met de werkgever aan ten grondslag? Dan is de oorzaak van het ziekteverzuim niet zomaar weggenomen en is dienstverband bij een andere werkgever vaak meer voor de hand liggend. Ook wanneer iemand fysiek of mentaal niet meer in staat is om bij de oude werkgever te werken is overstappen naar een ander bedrijf vaak verstandig. Dit noemen we spoor 2 re-integratie.

Re-integratie is maatwerk

Re-integratie is altijd maatwerk en het doel wordt hierop afgestemd. Heeft u langdurig zieke medewerkers in dienst die u een re-integratieproject aan wilt bieden? Kom dan in contact met een re-integratiebureau in Rotterdam en zorg voor een professionele begeleiding waar zowel bedrijf als werknemer van profiteren.

Een veel gezette stap tijdens een re-integratietraject is het volgen van een training mindfullness.