Als werknemer kunt u ook ontslag op staande voet nemen, ook al komt dit weinig voor. Als u ontslag op staande voet neemt, betekent dit dat u uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt zonder dat u daarbij een opzegtermijn in acht neemt.

U bent alleen gerechtigd om ontslag op staande voet te nemen als er sprake is van een ernstige situatie. Bijvoorbeeld wanneer uw werkgever u beledigd, bedreigd of intimideert of wanneer uw werkgever uw loon niet meer betaalt.

Toch is het maar de vraag of u er bij deze omstandigheden verstandig aan doet om zelf met onmiddellijke ingang ontslag te nemen. Het gevolg is namelijk dat uw arbeidsovereenkomst direct eindigt en u mogelijk ook in discussie met het UWV raakt over een eventuele WW-uitkering.

De meeste werknemers zullen zich dan ook ziek melden als er sprake is van ernstig wangedrag van de werkgever of andere extreme redenen waarom het niet langer verantwoord is om door te werken.

Als u om ontslag op staande voet te nemen, dan heeft u wel recht op een schadevergoeding. Tenminste, als u terecht ontslag op staande voet genomen heeft. De kans is groot dat uw werkgever dit betwist. In dat geval is een gerechtelijke procedure niet te vermijden.

Neem nooit ontslag op staande voet zonder eerst een juridisch adviseur raad te plegen. U zet daarmee mogelijk niet alleen uw baan en uw inkomen op het spel, maar ook uw recht op een WW-uitkering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *