Het pensioen wordt verlaagd, maar de korting van het pensioen zal minder hoog zijn dan vooraf werd gevreesd. Het kabinet heeft namelijk een aantal maatregelen genomen om de pijn rondom het pensioen weg te nemen. De korting van het pensioen komt ongeveer op 3 procent uit, terwijl eerder werd gevreesd voor een korting van het pensioen met 4 tot 6 procent.

Pensioen nog in gevaar
Het pensioen blijft wel in de gevarenzone. Verschillende fondsen geven aan dat het pensioen dit jaar met 5 tot 7 procent wordt gekort. Terwijl voor 2014 nog een korting voor het pensioen op stapel staat. Hoe hoog de korting van het pensioen in 2014 uitvalt, is echter nog niet bekend. Door de maatregelen wordt ook de dekkingsgraad verhoogd. De verwachting is dat deze rond de 100 procent zal uitkomen. Wanneer de deekingsgraad boven de 100 procent uitkomt dat zal een fonds het pensioen niet verder hoeven te korten.

Pensioen nog meer helpen
De kabinetsplannen om het pensioen te helpen worden door verschillende organisaties positief ontvangen. Toch vonden ze wel dat het pensioen nog wel wat meer geholpen kon worden. Zo vindt de Pensioenfederatie, de koepel van alle pensioenfondsen in Nederland, dat de rekenrente van het pensioen hoger had moeten worden gesteld. De vakbonden en werkgevers organisatie laten weten verheugd te zijn dat het pensioen minder gekort hoeft te worden. Ook willen zij dat er in de toekomst meer stappen worden ondernomen om het pensioen te helpen. Terwijl de ouderenpartij aangeeft dat met name ouderen nog steeds disproportioneel worden getroffen en dat het kabinet met meer maatregelen moet komen om het pensioen veilig te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *