Moet de hoofddoek worden toegestaan bij het politie uniform?

Hoofdcommissaris Aalbersberg van Amsterdam startte onlangs een maatschappelijke discussie met de vraag of vrouwen die een hoofddoek dragen geüniformeerd politieagent moeten kunnen worden. Vanuit het hele land kreeg hij uiteenlopende reacties. Er waren natuurlijk zowel voorstanders als tegenstanders van deze kwestie. Het verbod op het dragen van hoofddoeken kan uiteraard voor woede of verontwaardiging zorgen. Misschien kan het zelfs leiden tot arbeidsconflicten. Lees verder als u meer te weten wilt komen over de verschillende reacties en de mogelijkheden voor het invoeren van de hoofddoek bij de politie.

De voorstanders en de tegenstanders

Voorstanders van de geüniformeerde hoofddoek suggeren dat de politie een afspiegeling moet zijn van de samenleving. In onze samenleving leven ook veel vrouwen die een hoofddoek dragen. Zij moeten het recht hebben om bij de politie te werken. Daarnaast zorgt een divers politiekorps voor een beter contact met de verschillende bevolkingsgroepen. Uiteindelijk zou dit het functioneren en de legitimiteit van de politie ten goede kunnen komen. De tegenstanders zeggen dat de politie neutraal moet zijn. De beroepskleding moet volgens hen neutraliteit uitstralen. Het kan namelijk leiden tot een afname van acceptatie tijdens een optreden. Men moet zich aanpassen om bij de politie te werken, net als bij veel andere beroepen het geval is.

Verbetering van de effectiviteit?

Volgens de tegenstanders zal de effectiviteit van de politie minder worden wanneer een hoofddoek bij een uniform wordt geaccepteerd. De voorstanders betogen juist dat het de politie effectiever laat handelen. Onderzoek naar de beginjaren van de instroom van minderheden heeft laten zien dat er zowel verbetering als verslechtering mogelijk is. Tegenwoordig heerst vooral de mening dat diversiteit een politiekorps effectiever zou maken. Het positieve effect moet echter niet overdreven worden. Politieagenten zonder culturele achtergrond functioneren vaak even goed als agenten die wel een andere andere achtergrond hebben. De stap naar het doorvoeren van de hoofddoek bij het uniform is dus nog niet gemaakt.

Hoe kun je als werkgever positieve discriminatie voorkomen?

Naar alle waarschijnlijkheid ligt er nog een heel traject in het vooruitzicht als het aankomt op de acceptatie van de hoofddoek bij het politie uniform. Bent u een werkgever of werknemer die ook te maken heeft met de ‘hoofddoekenkwestie’ op de werkvloer? Heeft u bijvoorbeeld vragen of wenst u advies bij het opstellen van de verschillende regels? Dan is het verstandig om een advocaat op het gebied arbeidsrecht in te schakelen. Hij kan u adviseren en uw vragen beantwoorden.