Ten eerste moet u weten wat voor taken deze aangewezen persoon moet kunnen in het geval van calamiteiten. Een bhv’er moet over de kennis beschikken om bij ongevallen eerste hulp te bieden aan het slachtoffer totdat de hulpdiensten gearriveerd zijn, bij brand is deze persoon in staat om deze brand op een verantwoordelijke manier te bestrijden en misschien wel de belangrijkste taak is het bij noodsituaties de werknemers op een rustig en gecontroleerde manier te evacueren.

Het aantal bhv’ers dat u bedrijf zou moeten opleiden, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij het bepalen van het aantal bhv’ers en bij de manier waarop je de bhv organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico’s binnen je bedrijf. U snapt natuurlijk dat er in een fabriek of magazijn meer risico’s zijn dan op het kantoor.

Om te zorgen dat de bhv’er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de BHV cursus. Zijn de risico’s wel groter dan is het in vele gevallen ook verplicht om een bhv’er een EHBO-cursus te laten volgen.

Mochten een of meerdere van uw bhv’ers niet op alle dagen aanwezig zijn wanneer uw bedrijf geopend is, moet u ervoor zorgen dat je meer bhv’ers opleidt dan dat er in feiten verplicht is. Hiermee voorkomt u dat uw bhv’er afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt. Voor iedere mindervalide werknemer dient ook nog eens één extra bhv’er aangesteld te worden.

BHV-cursus

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van een noodsituatie. Daarom moet u als werkgever ervoor zorgen dat alle bhv’ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Daarbij is het verstandig om de bhv’ers om een bepaalde tijd een herhalingscursus te laten volgen, al is dit niet verplicht, maar zo bent u er wel zeker van dat als er een ongeval plaats vind dat uw bedrijf hier goed op kan reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *